Tryskání / pískování

Tryskání je dnes velmi populární a rychle se rozšiřujicí technika čištění nebo zdrsnění požadované plochy pískovaného předmětu před jeho finální úpravou.

Tryskání, nazývané též otryskávání nebo pískování, je technologický  postup opracování nejrůznějších povrchů proudem jemných částic (tzv. abrazivních částic). Nejvíce se jako abrazivní materiál používají ocelové broky, křemičitý písek, ocelová drť či struska.

 

Tryskání-pískování kovů se nejčastěji využívá jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot nebo nanášením žárového nástřiku (zinkování).

Tryskání-pískování kovů je zároveň nejúčinnější metodou,jak odstranit z materiálu staré nátěry,rez a jiné nečistoty.

 

Tryskáme : 

- Ocelové a kovové konstrukce

- Kovové plochy

- Strojní a automobilní díly

- Kostry automobilů a přívěsů

- Veterány

- Kovářské výrobky

- Zábradlí,schodiště

- Víka motorů,nádrže,brzdy,bubny,bloky atd.

- Starožitnosti

 
 
Více zde: https://tryskani-piskovani.webnode.cz/tryskani/